منتجات دمبر

  • Item 2005 522-Ausa D600-APGX4 Swivel Skip Dumper

  • Item 1990 Motor Scraper

  • Item 2006 Neuson 6001 SKIP DUMBER

  • Item 2007 Neuson 10001 SKIP DUMBER

  • Item 2005 VOLVO A40D 6x6 Articulated Dumptruck

  • Item 2008 AUSA D1000 Swivel Skip Dumper

  • Item 2008 AUSA D1000 Swivel Skip Dumper

  • Item 2005 BENFORD PT9000 4X4 DUMPER

  • Item 2005 BENFORD PT9000

  • Item 2005 VOLVO A40D DUMPTRUCK